9. Szczepionki przeciwtrądzikowe

Szczepionka to preparat biologiczny zawierający zabite lub osłabione (odzjadliwione) bakterie, albo ich frakcje, które po wprowadzeniu do organizmu człowieka wywołują wytworzenie odporności swoiście skierowanej przeciwko składnikom zawartym w szczepionce. Szczepienie jest więc zabiegiem zmierzającym do zwiększenia odporności organizmu na antygen zawarty
w szczepionce.

Szczepionką swoistą jest Acnevac (Biomed) - amp. 1 ml ; zestaw zawiera 5 amp. I o stężeniu 200 mln, 5 amp. II o stężeniu 1 mld i 5 amp. III - 5 mld zabitych bakterii. Sporządzona jest ze szczepów Propionibacterium acnes i Propionibacterium granulosum, zabitych ogrzewaniem. Korzystnie działa w trądziku przewlekłym (dojrzałym), trądziku ropowiczym, skupionym i ostrym. Kuracja obejmuje 15 wstrzyknięć podskórnych co 4 dni. Szczepienie należy skojarzyć z innymi metodami leczenia. Obecnie nie jest produkowana.

         Szczepionka według Delbeta (Biomed) - amp. 2 ml, zawiera zabite ogrzewaniem komórki Staphylococcus aureus (150 mln w 1 ml), Streptococcus aureus (80 mln w 1 ml) i Pseudomonas aeruginosa (200 mln w 1 ml). Podskórnie lub domięśniowo podaje się 1 amp. 2 ml. Preparat działa nieswoiście, bodźcowo, podwyższa temperaturę ciała (do 38-40oC, opada po 12-24 h), pobudzając odpowiedź immunologiczną przeciw antygenom bakterii ropotwórczych. Cenna przy trądziku skupionym i ropowiczym. Obecnie nie jest produkowana ..

Maść Delbetex (wielowartościowa szczepionka wg Delbeta stosowana na skórę)
w mojej praktyce nie przyniosła dobrych wyników leczniczych. Obecnie nie jest produkowana.

W przypadku trądziku ostrego i ropowiczego oraz połączonego z zapaleniem mieszków włosowych (trądzik przewlekły) celowe jest zastosowanie anatoksyny gronkowcowej stężonej i oczyszczonej (Staphylococcal Anatoxin - Biomed - amp. 1 ml i fiolki 10 ml). Obecnie nie jest produkowana.

Dlaczego wycofano te szczepionki?. Jest to spowodowane małą skutecznością szczepionek w trądziku przy równoczesnym ryzyku wystąpienia objawów ubocznych (ropnie, nasilone nacieki zapalne,  wstrząs). Trądzik to niezwykle  złożona choroba, która ma liczne czynniki etiologiczne i różny przebieg. Trądzik to nie tylko schorzenie bakteryjne, jak się powszechnie sądzi, dlatego nie należy stosować w jego leczeniu wyłącznie chemioterapii i szczepionek. W wydzielinach ropnych znajdywane są rozmaite gatunki i szczepy bakterii, ulegają one ciągłej zmienności, przez co swoiste, często monowalentne (jednoważne) szczepionki nie pomagają w przebiegu trądziku. Szczepionki swoiste powodują wytworzenie odporności w stosunku do ściśle określonego szczepu bakterii.

Jeżeli w wydzielinie ropnej stwierdzono gronkowce złociste można zastosować szczepionkę gronkowcową Vaccine Staphylococcal (Vaccinum Staphylococcicum) – Staphypan Berna (Berna) – amp. 1 ml. Tę szczepionkę podaje się podskórnie lub domięśniowo co 3-4-5 dni w dawkach wzrastających. Jest pomocna w leczeniu acne inversa oraz trądziku zwykłego typu ropnego.

 

 

 

 

 

 

 

Krosno-Gdynia-Poznań 2000-2005