Dr Henryk Różański


Trądzik - Acne, łojotok - Seborrhoea

Dawne opisy leków dermatologicznych i nie tylko...


Na stronie tej przedstawiłem szereg metod leczenia trądziku i łojotoku, jakie stosowano na początku XX wieku. Nie obeszło sie również bez zaprezentowania ówczesnych opinii na temat etiopatogenezy i objawów tych schorzeń skórnych. Tym razem oparłem się na publikacjach wielkich autorytetów z dziedziny medycyny.

Aby strona stała się dostępna nie tylko dla specjalistów farmaceutów i lekarzy, teksty opatrzyłem w liczne wyjaśnienia i przypisy, aby zawilości starych receptur farmaceutycznych stały się zrozumiałe dla każdego. Dzięki tym objaśnieniom informacje na temat poszczególnych substancji leczniczych znacznie się wzbogaciły i wyszły poza ramy skromnego tytułu.

Myślę, że stronka ta stanie sie dla wielu moich Czytelników kolejnym źródłem cennych informacji w zakresie dawnej terapii i farmakologii.