Antybiotyki jako leki i stymulatory wzrostu

 Home  Charakterystyka wybranych antybiotyków  Alternatywy dla ASW  Linki  Cool Sites
 
1. Kliknij - Pierwsze antybiotyki
2. Kliknij - Antybiotyki w paszach
3. Kliknij - Mechanizm działania ASW
4. Kliknij - Pewne wnioski autora

Antybiotyki - znaczenie i zastosowanie w medycynie
oraz produkcji zwierzęcej
Wybrane zagadnienia


dr Henryk Różański
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy LNB Poland

Antybiotyki to substancje wytwarzane przez bakterie i grzyby, które mają zdolność hamowania procesów życiowych drobnoustrojów chorobotwórczych. Antybiotyki mogą działać bakteriostatycznie i fungistatycznie (hamować rozmnażanie bakterii i grzybów) oraz bakterio- i grzybobójczo (zabijają bezpośrednio komórki bakterii i grzybów chorobotwórczych). Ogólnie biorąc, antybiotyki można podzielić na 3 główne grupy, w zależności od mechanizmu i miejsca ich oddziaływania na komórki drobnoustrojów:

1. Uszkadzające strukturę ściany i (lub) błony komórkowej oraz zaburzające czynności w nich odbywające się (cefalosporyny, penicyliny, polimiksyny, colistyna, vankomycyna).

2. Hamujące syntezę białek strukturalnych i enzymatycznych cytozolu (erytromycyna, linkosamidy, neomycyna, streptymycyna, tetracykliny).

3. Uszkadzające materiał genetyczny drobnoustrojów (ryfamycyna, ryfampicyna, etambutol, gryzeofulwina).


Mechanizm działania przeciwbakteryjnego antybiotyków
źródło obrazka: http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/index.html

Mechanizm przeciwbakteryjnego działania antybiotyków można również przedstawić następująco:

  1. Uszkadzanie struktury i czynności ściany komórkowej organizmu patogennego, np. bacytracyna, cykloseryna, penicyliny, cefalosporyny, rystocetyna, wankomycyna.
  2. Uszkadzanie struktury i czynności błony komórkowej organizmu patogennego, np. nystatyna, gramicydyna, nowobiocyna, polimiksyny.
  3. Hamowanie translacji, czyli syntezy białek, np. makrolidy, chloramfenikol, aminoglikozydy, tetracykliny.

Istnieją różne systemy podziału antybiotyków na grupy. W niniejszym opracowaniu przyjąłem podziały antybiotyków wg prof. Andrzeja Danysza:

Typ działania przeciwbakteryjnego

Grupa chemiczna

Antybiotyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Antybiotyki bakteriobójcze

Aminoglikozydy

Gentamycyna

Kanamycyna

Neomycyna

Paromomycyna

Streptomycyna

Oligopeptydy

Ampicylina

Cefaleksyna

Cefalorydyna

Cefalosporyny

Cefalotyna

Cefapiryna

Cefradyna

Dikloksacylina

Karbenicylina

Kloksacylina

Metycylina

Oksacylina

Penicyliny

Polipeptydy

Polimiksyny

Inne

Cykloseryna

Kapreomycyna

Wankomycyna

Wiomycyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Antybiotyki bakteriostatyczne

Makrolidy

Erytromycyna

Karbomycyna

Leukomycyna

Oleandomycyna

Spiramycyna

Tetracykliny

Chlorotetracyklina

Doksycyklina

Dwumetylochlorotetracyklina

Metacyklina

Minocyklina

Oksytetracyklina

Tetracyklina

Inne

Chloramfenikol

Kwas fusydowy

Linkomycyna

Nowobiocyna

Ryfampicyna

Ryfamycyna

Rystocetyna

Zakres działania antybiotyków wobec drobnoustrojów patogennych

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Mikroorganizmy

Antybiotyk

Antybiotyki o wąskim zakresie działania

Gram +

penicyliny, makrolidy, nowobiocyna, linkomycyna, ryfampicyna, wankomycyna, rystocetyna, kw. fusydowy

 

Gram -

aminoglikozydy, polimiksyny

 

Riketsje

chloramfenikol, tetracykliny

 

Prątki tbc

cykloseryna wiomycyna, streptomycyna

 

Grzyby

gryzeofulwina, nystatyna, amfoterycyna B, saramycetyna, hamamycyna

 

Pierwotniaki

fumagilina, trichomycyna paromomycyna, tetracykliny

Antybiotyki o szerokim zakresie działania

 

tetracykliny, chloramfenikol, ampicylina, karbenicylina, cefalosporyny

 
Dokument chroniony prawami autorskimi
dr Henryk Różański
Poznań 2005