dr Henryk Różański


Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera
na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.   dodatkowo odbył indywidualne studia z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego i Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.
Autor ok. 50 prac naukowych z zakresu biologii, historii medycyny i farmacji, toksykologii, farmakologii, medycyny środowiskowej i pracy oraz fitochemii.
Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Büchnera; w latach 1993-2000 opiekę naukową w Fundacji nad H. Różańskim pełnił prof. dr hab. med. Andrzej Danysz.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie do 2004 roku.

Obecnie dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego LNB Poland.  Autor wielu receptur i rozwiązań technologicznych preparatów dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Autor wdrożonych projektów fitomelioracji i bioremediacji gleb oraz zbiorników i cieków wodnych.

Zainteresowania zawodowe: chemotaksonomia, fitotoksykologia, ekotoksykologia, medycyna środowiskowa, fitochemia, fitofarmakologia, patologia, historia i filozofia nauk medycznych oraz biologicznych.

 

 

Henryk S. Różański
Poznań 2000-2005
This web is powered by Ewisoft Website Builder