Preparaty zwiększające pamięć, koncentrację, procesy kojarzenia i percepcję wrażeń.
Dawne i współczesne preparaty pobudzające psychofizycznie (psychotoniczne) – Psychotonicum.
Syntetyczne i naturalne psychostymulatory - Psychostimulantia.


Zarówno w dawnej jak i współczesnej medycynie znajdziemy sporo substancji psychotonicznych. Większość z tych związków występuje w naturze, najczęściej w świecie roślin (metabolity wtórne), ale znane są także związki psychotoniczne pochodzenia mineralnego i zwierzęcego.
Na wstępie należy zapoznać się z podstawowymi definicjami określającymi zakres omówionych tutaj substancji farmakologicznie czynnych.