Katyna (Cathin, Kathin) i katynon (kation, Cathinone)


 

katinon - Cathinonum


Sproszkowane liście czuwaliczki - Cath (Kath)
źródło obrazka: http://www.azarius.ch

Katyna (Cathin, Kathin) i katynon (kation, Cathinone) należą do fenyloalkiloamin występujących w roślinie o pięknej polskiej nazwie czuwaliczka jadalna – Catha edulis Forsk. z rodziny Celastraceae (Indie, Afryka, Madagaskar, Cejlon). Liście (Folium Cathae, cat, kath, khat) stosowane są do sporządzania maceratów (świeże liście) i naparów (suche liście, rzadziej świeże). Ponadto są żute przez ludność obeznaną z właściwościami dopingującymi fizycznie i psychostymulującymi tej rośliny. Na targowiskach wymienionych wyżej krajów bez problemu można kupić kath (pęczki liści katy okryte liśćmi banana; w 1 kg zawierają w zależności od świeżości 100-300 mg katynonu). W większości krajów surowiec ten jest jednak nielegalny. Powoduje zaburzenia potencji.

 

 

Żucie liści czuwaliczki - Kath
źródło obrazka:
http://www.aljeeran.net

 

Katyna (D-norpseudoefedryna) i katinon (2-amino-propiophenon) działa podobnie jak amfetamina (amphetamine). Jest inhibitorem monoaminooksydazy MAO. Posiada właściwości pobudzające psychicznie. Wywołuje euforię. Zwiększa wydolność psychofizyczną.


Catha edulis
źródło obrazka:http://www.tabaccheria21.net

 

 
Podobieństwo struktury (od góry): amfetaminy, katyny i katynonu