Witamina B12 – kobalamina – Vitaminum B12


Witamina B12 – kobalamina – Vitaminum B12 obejmuje 4 formy chemiczne: cyjano-, hydroksy-, metylo- i dezoksyadenozylokobalaminę. Tylko metylo- i dezoksyadenozylokobalamina wykazują aktywność metaboliczną, jako koenzymy. Uczestniczą w transporcie grup jednowęglowych i w syntezie kwasów nukleinowych. Metylokobalamina bierze udział w konwersji homocysteiny do metioniny i dzięki temu w dostarczaniu grup metylowych, ponadto w konwersji metylotetrahydrofolianu do tetrahydrofolianu. Dezoksyadenozylokobalamina uczestniczy w wewnątrzcząsteczkowym przegrupowaniu L-metylomalonylo-CoA do sukcynylo-CoA. Witamina B12 jest wchłaniana w jelicie cienkim przy udziale czynnika glikoproteinowego Castle’a wydzielanego przez komórki okładzinowe żołądka. Po wchłonięciu witaminy B12 jest ona związana z białkiem globulinowym – transkobalaminą, które przenosi tę witaminę za pośrednictwem krwi (przenośnik witaminy B12 we krwi). Witamina B12 poprawia koncentrację i pamięć, zwiększa wydolność psychofizyczną. Z uwagi na słabą przyswajalność witaminy B12 drogą doustną, najefektywniej działają zastrzyki głęboko podskórne lub domięśniowe (100 ug raz w tygodniu przez miesiąc, potem 1 raz w miesiącu 1 amp. 100 ug).

Na procesy zapamiętywania i odtwarzania informacji duży wpływ mają również inne witaminy: witamina B1 (zwana również witaminą nastroju), B2, kwas foliowy, witamina B6, kwas nikotynowy, inozytol, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (witamina F), tokoferol, kwas pantotenowy (witamina B5), a także biopierwiastki: wapń, magnez, cynk, miedź, mangan, jod i żelazo. Są to składniki uczestniczące w procesach biochemicznych zachodzących w neuronach. Ich niedobór powoduje zaburzenia pamięci i logicznego myślenia oraz kojarzenia.